JR HOLDING S.A. planuje wypłatę dywidendy

08 lipca 2016

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., planuje wypłatę zaliczki na dywidendę za 2016 r. w wysokości od 0,04 zł do 0,15 zł na 1 akcję. Środki przeznaczone na ten cel będą pochodziły ze sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze.

Spółka zależna Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o., w której JR HOLDING S.A. posiada 97,4% udziałów, sfinalizowała transakcję sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze za łączną kwotę 14,76 mln zł brutto i otrzymała już środki pieniężne na rachunek bankowy. Zgodnie z przyjętymi założeniami Strategii Rozwoju Emitenta w zakresie polityki dywidendowej, jego Zarząd wystąpi na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej o rekomendację na wypłatę dla Akcjonariuszy zaliczki na dywidendę za 2016 r w wysokości od 0,04 zł do 0,15 zł na 1 akcję.

 

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum.