[Kraków] ILF Consulting Engineers Polska zmienia pomysł na metro

27 grudnia 2019

Firma, która przygotowuje studium wykonalności całej inwestycji odniosła się do zastrzeżeń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie lokalizacji stacji w centrum miasta. Kilka tygodni temu urzędnicy negatywnie zaopiniowali np. umiejscowienie przystanku na skrzyżowaniu ulic Dunajewskiego i Karmelickiej, w tym lokalizacji wyjść z przystanków na Plantach. Planiści wzięli pod uwagę konserwatorskie zastrzeżenia i opracowali nowe pomysły.

Uzyskanie przez wykonawcę studium pozytywnej opinii lub uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest warunkiem oddania kompletnego dokumentu. Firma ILF Consulting Engineers Polska zmodyfikowała m.in. koncepcję budowy stacji na Rondzie Mogilskim.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.