[Poznań] Alstal odrestauruje zabytkowy budynek Uniwersytetu

30 kwietnia 2021

Podpisana przez generalnego wykonawcę umowa z Uniwersytetem Adama Mickiewicza dotyczy tzw. Koszarowca, czyli powojskowego budynku przy al. Niepodległości 53, w samym centrum miasta.

Zabytkowy obiekt zostanie zaadoptowany do funkcji naukowo-badawczych Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz na Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą. Wartość inwestycji wynosi 37,6 mln zł. Rozpoczęcie prac możliwe jest dzięki wsparciu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który w ub.r. podjął uchwałę o przyznaniu wsparcia finansowego w kwocie 19,6 mln zł z programu WRPO 2014+.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.