Inwestorzy szukają alternatyw dla nieruchomości handlowych

12 lutego 2020

Wyniki najnowszego badania RICS Poland Commercial Property Monitor za IV kw. 2019 r. różnią się w zależności od poszczególnych sektorów. Coraz wyraźniej słabnie kondycja nieruchomości handlowych, w przypadku powierzchni biurowych i magazynowych tendencje są w miarę stabilne.

Wskaźnik Occupier Sentiment Index spadł w IV kw. z poziomu +9 do poziomu +1 odzwierciedlając ogólny spadek dynamiki w badanym obszarze w minionym kwartale. Wynika to w znacznym stopniu z obniżenia popytu ze strony najemców w całym sektorze nieruchomości handlowych, spadki zasygnalizowało 30% respondentów ankiety RICS. Jednocześnie popyt ze strony najemców wzrósł w sektorach biurowym i przemysłowym.

Pomimo to dostępność powierzchni pod najem rośnie we wszystkich obszarach rynku, sprawiając, że wynajmujący rozbudowują oferowane najemcom pakiety zachęt. W najbliższym roku spodziewany jest wzrost czynszów o ok. 3% w przypadku najbardziej atrakcyjnych powierzchni biurowych i przemysłowych, przy czym prognoza ta została nieco obniżona w stosunku do wyników za III kw. W pozostałych podsektorach spodziewany jest brak zmian albo tendencja nieznacznie negatywna; w przypadku czynszów w obszarze drugorzędnych nieruchomości handlowych przewiduje się spadek o 4%.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.