Jak skutecznie zorganizować loterię nie zapominając o żadnym z obowiązków?

19 lutego 2021

Artykuł ten zawiera listę koniecznych działań (wraz z ich podstawą prawną), które prowadzą do organizacji, przeprowadzenia oraz rozliczenia loterii promocyjnej, która nie wypełnia definicji gry hazardowej organizowanej przez sieć Internet. Charakterystykę takiej akcji można znaleźć w art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.).

Dokument ten nie uwzględnia obowiązków organizatora gier hazardowych opisanych w Ustawie z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971) ani Ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 2255).

Poniższy zbiór zadań odnosi się do organizatora, który wykorzystuje urządzenie do gier – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8.06.2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (Dz. U. 2021 poz. 16), do którego nie będzie miał zastosowania par. 7 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2019 poz. 2314). Omawiany jest przypadek, w którym organizator po przeprowadzeniu loterii nie kończy działalności w tej materii, ale ma jeszcze zamiar realizować kolejne przedsięwzięcia tego typu.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.