Koncepcja miasta-gąbki może uchronić nas przed suszą i powodzią.

02 lipca 2019

W wyniku zmian klimatu coraz więcej miast może mieć problemy z zaopatrzeniem w wodę, ale również z powodziami. Jak temu zapobiegać? Można np. magazynować wodę zamiast odprowadzać ją na zewnątrz.

Ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca Polski jest 2,5 razy mniejsza od europejskiej średniej. Problem w naszym kraju jest zatem poważny.
Na terenie miast obieg wody w przyrodzie jest zazwyczaj mocno zaburzony. Woda deszczowa powinna wsiąkać w ziemię i zostać w naturalny sposób przefiltrowana przez glebę, a następnie zasilić zasoby wód podziemnych.
Często jednak tak się nie dzieje, ponieważ budynki, betonowe chodniki, ulice oraz parkingi uniemożliwiają ten proces. Podczas opadów deszczu woda trafia bezpośrednio do kanalizacji deszczowej.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.