[Mazowieckie] MLP Group wypłaci dywidendę

10 grudnia 2019

Zarząd pruszkowskiej MLP Group zdecydował o wypłacie 3,98 mln złotych zaliczki na poczet dywidendy. Oznacza to kwotę 0,22 złotych na akcję.

Dniem ustalenia prawa do zaliczki będzie 20 grudnia, a dniem jej wypłaty 27 grudnia tego roku. Łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.