Mirbud zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji JHM Development

27 listopada 2019

Chodzi o około 4,37 proc. akcji skierniewickiej firmy deweloperskiej. Wskazany przez Mirbud podmiot prowadzący działalność maklerską złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentację związaną z zamiarem przeprowadzenia tej transakcji.

Przedmiotem przymusowego wykupu mają być wszystkie akcje, które nie znajdują się w posiadaniu emitenta. Chodzi więc o 3 022 758 akcji zwykłych na okaziciela spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów w spółce, co stanowi udział w wysokości około 4,37 proc. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.