Pierwszy dzień nowego prawa budowlanego

03 stycznia 2022

Dziś weszły w życie przepisy nowej ustawy podpisanej w grudniu przez Prezydenta. Dzięki wprowadzonemu prawu, możliwa jest budowa domów jednorodzinnych do 70 mkw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym.

Zapisy ustawy z 17 września 2021 roku dotyczą obiektów mieszkalnych i jednorodzinnych o konstrukcji nie większej niż dwie kondygnacje. Obszar takich domów musi się mieścić w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Od dziś ich realizacja jest możliwa w uproszczonej procedurze.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.