Polnord wyemituje akcje

14 listopada 2019

Zarząd dewelopera rozpoczął działania związane z emisją nie więcej niż 75 mln akcji serii T. Wcześniej zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego wyraziło walne zgromadzenie Polnordu. Firma chce w ten sposób poprawić sytuację płynnościową spółki.

Emisja akcji serii T odbywać się będzie z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Emisja ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, a oferującym akcje jest Noble Securities.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.