Pozytywne tendencje w zakresie popytu wśród inwestorów

06 marca 2019

Wyniki najnowszego badania RICS Poland Commercial Property Monitor za IV kw. 2018 r. są spójne z ogólnie pozytywną dynamiką na rynku najmu i inwestycji w nieruchomości komercyjne. Ograniczona podaż pracowników i znaczny wzrost wynagrodzeń skutkują dalszym solidnym wzrostem popytu krajowego oraz, w efekcie, wzrostem gospodarczym.

Podobny obraz wyłania się z analizy RICS, w której silny popyt uznano za czynnik napędzający pozytywne tendencje na rynku nieruchomości komercyjnych. Prognozy wzrostu czynszów najmu i wartości kapitałowych na przyszły rok pozostają niezmienione, z wyróżniającymi się na tym tle wysokiej jakości nieruchomościami przemysłowymi i biurowymi.

Ogólne tendencje na rynku najmu

Wskaźnik Occupier Sentiment Index (zbiorcze połączenie wskaźników dotyczących rynku najmu powierzchni komercyjnych) osiągnął w IV kwartale wartość +18, minimalnie wyższą niż w III kwartale (+17). Co istotne, wskaźnik ten jest najwyższy od siedmiu lat, sugerując dalszy, stopniowy wzrost dynamiki na rynku najmu.

Popyt wśród najemców rośnie w sposób stabilny, w szczególności w sektorach przemysłowym oraz biurowym. Zainteresowanie powierzchniami handlowymi było natomiast umiarkowane, chociaż z punktu widzenia bilansu netto, przez cały rok równomiernie rosło.

Pomimo wzrostu popytu podaż nieruchomości pod najem także wzrosła w IV kwartale, przy czym głównym czynnikiem napędzającym ten pozytywny trend był ilościowy przyrost powierzchni biurowych i przemysłowych.

Jednocześnie wartość pakietów zachęcających dla najemców pozostała co do zasady bez zmian.

Przez drugi kwartał z rzędu analitycy podtrzymali swoje prognozy dotyczące wartości najmu w przyszłym roku na poziomie wszystkich sektorów, przy czym, inaczej niż w poprzednim kwartale, byli oni bardziej pozytywni jeśli chodzi o prognozy dla sektora wysokiej jakości nieruchomości przemysłowych. Dodatkowo prognozy dla wysokiej jakości powierzchni biurowych i handlowych także drgnęły w górę względem III kwartału. Jednocześnie prognoza dla rynków wtórnych była nieco bardziej pesymistyczna niż w III kwartale; w przyszłym roku w segmencie wtórnych powierzchni handlowych spodziewany jest spadek wartości najmu.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.