Sektor nieruchomości przemysłowych rośnie w siłę

16 maja 2019

Wyniki najnowszego badania RICS, Poland Commercial Property Monitor, za I kw. 2019 r. wskazują na najlepsze jak dotąd prognozy wzrostu najmu i zainteresowania inwestorów zagranicznych dla nieruchomości przemysłowych w Polsce.

Według badania wzrost aktywności deweloperskiej z minionych lat nadal wywiera presję wzrostową na dostępność nowej powierzchni na rynku nieruchomości komercyjnych. Mimo, że wskaźnik popytu ze strony najemców wciąż wykazuje względnie stałą tendencję wzrostową, dane za I kwartał sugerują, że wzrost ten jest niewystarczający, aby dotrzymać tempa wzrostowi podaży.

W rezultacie wskaźnik sentymentu najemców jest tylko nieznacznie pozytywny i wynosi +10 (w porównaniu do odnotowanego w poprzednim kwartale +18), co stanowi najdelikatniejszy odczyt w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Deklarowane w ankiecie liczby ukazują znaczne różnice w zakresie poszczególnych sektorów. Popyt na powierzchnie handlowe utrzymuje się aktualnie na względnie stałym poziomie, podczas gdy zapytania najemców o powierzchnię przemysłową gwałtownie rosną.

Dwunastomiesięczne prognozy najmu pozostają na najwyższym poziomie dla najlepszych nieruchomości przemysłowych i magazynowych, podczas gdy oczekiwania wobec najlepszych nieruchomości biurowych pozostają umiarkowanie pozytywne (mimo obniżki wskaźnika sentymentu względem IV kwartału). Pozostałe kategorie aktywów charakteryzują się raczej jednolitą perspektywą, z wyjątkiem drugorzędnych nieruchomości handlowo-usługowych, które charakteryzują się spadkiem czynszów.

Od strony inwestycji sektor przemysłowy przyciąga znaczny wzrost zapytań ze strony międzynarodowych nabywców, a +78% (saldo netto) respondentów odnotowuje ich wzrost (najsilniejszy odczyt od czasu wprowadzenia tej serii wskaźników w 2014 r.). Wzrost zainteresowania inwestorów wykazał również sektor biurowy, podczas gdy w sektorze nieruchomości handlowych zapytania inwestycyjne pozostały na zasadniczo płaskim poziomie.

W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy przewiduje się wzrost wartości kapitałowych w sektorze nieruchomości przemysłowych o prawie 7%, podczas gdy prognozy dla nieruchomości biurowych wskazują na wzrost o 5%. Drugorzędne nieruchomości handlowe pozostaje jedyną kategorią charakteryzującą się ujemnymi prognozami dla 12 nadchodzących miesięcy; respondenci przewidują jednocześnie, że tendencja spadkowa utrzyma się w średnim okresie.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.