Gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej „G2”

Realizowany przez konsorcjum Eurovia (lider) i PORR Polska Infrastructure (partner) gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej „G2” ma 5,6 km. Przebiega on od odcinka „G1” przy ul. Kujawskiej przez centrum miasta do węzła DK 88 z ul. Portową.

Na realizowanym przez konsorcjum odcinku skumulowano aż 13 obiektów inżynieryjnych, z siedmioma węzłami drogowymi. O skali przedsięwzięcia może świadczyć porównywalny odcinek biegnącej równolegle ale przez mniej zurbanizowane tereny autostrady A4 gdzie znajdują się jedynie dwa węzły. Największe obiekty odcinka to tunel o długości 493 m pod ul. Zwycięstwa i Dworcową oraz most o długości 552 m nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi.

Cała Drogowa Trasa Średnicowa ma 31,3 km długości i jest strategiczną dla regionu inwestycją infrastrukturalną. Kontrakt był realizowany w okresie od stycznia 2013 do końca grudnia 2015. Jego wartość to 609 mln zł netto.

Zobacz również