Most Łazienkowski

Most mierzy 424 metry długości i prawie 28 m. szerokości. Zakres kontraktu obejmuje m.in. rozbiórkę stalowych przęseł i ich odbudowę, remont przęseł kablobetonowych z obu stron rzeki oraz estakady dojazdowe o łącznej długości 435 metrów.  Remont objął także magistrale: wodociągową i ciepłowniczą na moście Łazienkowskim oraz przechodzące przez przeprawę przewody gazowe. Mimo, że most uzyskał przejezdność dokładnie po 199  dniach od momentu wejścia na plac budowy (13 kwietnia 2015 roku), to data finalizacji  wszystkich, niezbędnych prac na remontowanym obiekcie potrwa do 30 września 2016 roku.

Zobacz również