Zbiornik w Nysie - jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji hydrotechnicznych

Dobiega końca realizacja jednego z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć branży hydrotechnicznej zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce. Prowadzona przez Oddział Inżynieryjny PORR Polska Infrastructure modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa stanowiła duże wyzwanie, zarówno technologicznie jak i logistycznie. Zbiornik w Nysie zaliczany do I klasy budowli hydrotechnicznych o powierzchni 3253 km2. Powierzchnia zalewu zbiornika wynosi około 2080 ha o pojemności 123 mln m3. od czoła zabezpieczona poprzez zaporę ziemną czołową, w kształcie podkowy o parametrach wysokość – 13,6 m, szerokość w koronie – 5 m, długość – ponad 5 km. Budowla upustowa składa się z 4-przęsłowego jazu betonowego zamykanego segmentami. W filarach jazu znajdują się dwie turbiny energetyczne. Modernizacja prowadzona była na czynnym zbiorniku, przy utrzymaniu ciągłości przepływu wód.

Duży stopień skomplikowania inwestycji w Nysie wymagał zmierzenia się m.in. z koniecznością zarządzania i koordynacji w obszarze dużej liczby powiązań interesariuszy wew. i zew., czy realizacją w podziale na podprojekty niezależnie nadzorowane przez kierowników podprojektów. Zamawiającym był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wartość inwestycji pond 225 mln PLN.

Zobacz również