GUS: pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważają budynki przemysłowe i magazynowe

14 września 2020

Wróć